Kurumsal
  • Misyon & Vizyon
  • Misyon

    Çeşitli sanayi dallarının nihai ürün veya yarı mamul şeklinde ortaya çıkan ihtiyaçlarının tatminine yönelik olarak yüksek kalite ve standartta ürünler üretmek ve nitelikli ama küçük pazarların ihtiyaçlarına odaklı alternatif çözüm önerileri ortaya koymak işletmemizin misyonunu oluşturmaktadır.


    Vizyon

    Ürün tasarımı/geliştirme, kalite,  üretim kapasitesi ve pazar payı açısından yerel ve küresel pazarlarda sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde ederek plastik ambalaj pazarının lideri konumuna ulaşmak. Faaliyetler yerine getirilirken sosyal sorumluluk ilkelerine bağlı kalmak işletmemizin vizyonudur.